UTILIA s.r.o. - vydavatelství GAM


Nový diář pro rok 2020/2021
 
Začne školní rok s vámi.

UČITELSKÝ DIÁŘ A NOTES nabízíme pedagogické veřejnosti již od roku 1998. Je tedy na trhu více jak 20 let. Jeho podoba se samozřejmě vyvíjela v souvislosti s měnícími se potřebami pedagogů základních a středních škol, pro které je určen. Obsah je výsledkem diskuse pedagogů z různých typů škol základních i středních.

Cílem bylo poskytnout učitelům prostor pro záznam jejich pracovního programu v DIÁŘI, který by respektoval specifika organizace školního roku. Dále, aby v něm nalezli potřebné informace včetně dalších doplňujících údajů a zajímavostí v kalendáriu (národní, mezinárodní a světové dny). Diář dále obsahuje liturgický kalendář a lunární kalendář.

NOTES pak poskytuje prostor pro záznam rozvrhů, seznamů žáků, pedagogického sboru, klasifikační archy pro první i druhý stupeň základních škol a pro školy střední, dále poznámky, záznamy z porad, třídních schůzek atd.

Velmi kladné ohlasy uživatelů tohoto notesu svědčí o jeho účelnosti a využitelnosti pro pedagogickou veřejnost. Naše nakladatelství spolupracuje se školami již řadu let a naší snahou je, aby tato oceňovaná pomůcka vyhovovala co nejširšímu spektru pedagogů. Budeme tedy velice rádi, sdělíte-li nám vaše připomínky, náměty a postřehy k vylepšení obsahu diáře i notesu.

Těšíme se na Váš názor
Redakce Učitelského notesu a diářePartnerské organizace


distributor Učitelských novin a odborných časopisů pro školy
Učitelský notes a diář ©